دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:44 | لینک  | 

بخشنامه خزانه دار کل کشور در خصوص کسر مالیات از اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات مستقیم

پیوست 1

پیوست 2

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:26 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص"گزارش عملکرد منابع عمومی"

 پیوست1

پیوست 2

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:6 | لینک  | 

"اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:46 | لینک  | 

"آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:32 | لینک  | 

عدم امکان کسر حق بیمه از کمک هزینه اقلام خانوار

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:53 | لینک  | 

"آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:43 | لینک  | 

بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص "فهرست بهای واحد پایه سال 1393 در 15 رشته"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:58 | لینک  | 

 "ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:57 | لینک  | 

ایراد مجلس شورای اسلامی به آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:55 | لینک  | 

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در جدول شماره(7) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:55 | لینک  | 

"بخشنامه در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 12:34 | لینک  | 

"آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 12:27 | لینک  | 

الحاق بند 6-5 به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:30 | لینک  | 

"نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

 "قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:2 | لینک  | 

 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص مجاز نبودن کسر حق بیمه از اضافه کاری

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:2 | لینک  | 

"نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشت(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:11 | لینک  | 

"قانون تفسیر بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:3 | لینک  | 

رأی شماره ۴۵۰ـ۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی

تصویب‌نامه راجع به معافیت سازمان بیمه سلامت ایران از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه‌شدگان می‌گردد

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:24 | لینک  | 

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵/۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و استان آذربایجان غربی و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ/م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:10 | لینک  | 

رأی شماره ۱۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل

رأی شماره‌های ۴۰۹ الی ۴۱۵ و ۵۷۴ ـ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی به کارکنان بنیاد شهید

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:53 | لینک  | 

دستورالعمل جدیدعملیات حسابداری وجوه نامشخص وجوه چکهای بین راهی واشتباه واریزی موضوع ماده 128 قانون محاسبات عمومی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 14:13 | لینک  | 

از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور: عملكرد اعتبارات مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي استان ها در سال ۱۳۹۱ اعلام شد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:11 | لینک  | 

نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مبنی بر ضرورت انتصاب ذیحساب دانشگاهها به حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 12:20 | لینک  | 

بخشنامه معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی شماره۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش

رأی شماره‌های ۱۵۴ـ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت لحاظ مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:39 | لینک  | 

بخشنامه پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا درخصوص پرداخت صورت حساب تخلفات رانندگی دستگاههای اجرائی
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:3 | لینک  | 

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص ممنوعیت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:11 | لینک  | 

بخشنامه معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوربه کلیه دستگاههای اجرایی دررابطه باتهیه عملکردبودجه موضوع ماده222قانون برنامه پنجم توسعه

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:23 | لینک  | 

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص مهلت مقرر در ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت

رأی شماره۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تاریخ تصویب

تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:7 | لینک  |