دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

دستورالعمل شماره 142600 مورخ 4/7/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راجع به شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده به بخش غیر دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:44 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص ارسال اطلاعات لازم در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وماده (2) آیین نامه اجرایی آن

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:42 | لینک  | 

بدهی شرکت ساماندهان فروز

بدهی شرکت کاوه بتون

بدهی شرکت مهندسی طراحان شهری آفتاب اسپادانا

بدهی شرکت اهنکوب، ماهوران نصب، چکاد لوله گستر، تکنو بویلر

بدهی شرکت ایران تومل

بدهی شرکت ساختمان ژیان

بدهی شرکت کهن گاز هفشجان

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:4 | لینک  | 

اصلاح مواد 18 و 22 ضوابط اجرایی قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:33 | لینک  | 

ائین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:7 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص انضباط مالی دولت مبنی بر تعیین میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:53 | لینک  | 

فرم های مشترک بانکی مخصوص افتتاح یا تغییر امضاء حسابهای دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:46 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:11 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:10 | لینک  | 

اصلاحیه ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون محاسبات

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

بخشنامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:8 | لینک  | 

 فرم های مربوط به صورت مجلس تحويل و تحول سوابق ذيحسابي

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:59 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:26 | لینک  | 

دستورالعمل اسناد خزانه اسلامی برای اعتبارات قبل از سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:50 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی تبصره 26 قانون بودجه سال 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:49 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:48 | لینک  | 

ائین نامه اجرایی بندهای ج و د تبصره 11 قانون بودجه 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:29 | لینک  | 

 آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:25 | لینک  | 

آئین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:22 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:20 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:19 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:17 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:16 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:14 | لینک  | 

دستورالعمل نحوه شناسایی وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

صورتجلسه مشترک فی مابین دیوان محاسبات کشور و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

 نصاب معاملات سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:54 | لینک  | 

آئین نامه اجرایی تبصره 17 قانون بودجه 94 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:42 | لینک  | 

نحوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:56 | لینک  |