دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:6 | لینک  | 

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه بیمه بیکاری شاغلان در شرکت ...

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:33 | لینک  | 

رای شماره 1528 هیات عمومی دیوان عدالت ادری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض 10درصد قیمت فروش از برندگان...

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:32 | لینک  | 

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سازمان بیمه سلامت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:46 | لینک  | 

قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:37 | لینک  | 

تصویب نامه در خصوص مصادیق کالاهای فرهنگی تبصره 14 قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:36 | لینک  | 

ایین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع ایثارگران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:34 | لینک  | 

مجموعه مدیریت خدمات کشوری

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

دستورالعمل حسابداری درامد انتقالی مصوب 1379

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:49 | لینک  | 

قابل توجه همکاران در خصوص بیمه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:46 | لینک  | 

رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:15 | لینک  | 

رأی شماره ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:15 | لینک  | 

بخشنامه  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص پرداخت مطالبات مهندسین مشاور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:57 | لینک  | 

رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:19 | لینک  | 

رأی شمار‌های ۸۴۹ الی ۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:18 | لینک  | 

دانلود فایل پاورپینت دوره آموزشی « ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی » که از طریق سیستم جام در دیوان محاسبات استان تهران و به صورت ویدئو کنفرانس در استانهای قم، سمنان، البرز، مرکزی و خراسان جنوبی برگزار گردید.
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:58 | لینک  | 

اصلاح ماده (۲۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:27 | لینک  | 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:24 | لینک  | 

دستورالعمل حسابداری کسری ابواب جمعی برداشتی به موجب احکام صادره

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:51 | لینک  | 

پیش نویس نهایی نظام حسابداری بخش عمومی برای نظر سنجی منتشر شد.

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:2 | لینک  | 

اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:47 | لینک  | 

رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ88/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:29 | لینک  | 

رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:27 | لینک  | 

رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:23 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:31 | لینک  | 

بخشنامه 1391 در خصوص تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:14 | لینک  | 

نظر رئیس مجلس در خصوص "اجازه به نهاد ریاست جمهوری برای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه ای"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:42 | لینک  | 

اصلاح ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع  تصویب نامه شماره 121606 / ت 48312 هـ مورخ92/7/1

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:41 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص فروش اموال غیر منقول

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:19 | لینک  |