دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

اولیه

اصلاحیه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:44 | لینک  | 

استفاده از نظریه کارشناسان قوه قضاییه درتعیین بهای اراضی و املاک یا خسارت ناشی از بهره برداری دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

احتساب یا عدم احتساب تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده  (68) قانون مدیریت خدمات کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:10 | لینک  | 

رأی شماره ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:48 | لینک  | 

رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:47 | لینک  | 

رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می‌گردد

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:46 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:46 | لینک  | 

 ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:14 | لینک  | 

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:13 | لینک  | 

اصلاح ایین نامه اجرایی جزء  ب بند 78 قانون بودجه 1390 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:10 | لینک  | 

اصلاح ایین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه 1391

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:39 | لینک  | 

پاسخ سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات وجوه پرداختی به افراد بازنشسته

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:38 | لینک  | 

نسخه نهایی پیش نویس نظام حسابداری به همراه اصلاحات مربوط

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:56 | لینک  | 

ارسال الکترونیکی اطلاعات کسور بازنشستگی ...

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:54 | لینک  | 

تسری قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت به بازنشستگان

پیوست

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:45 | لینک  | 

تعیین حدنصاب‌های مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، ماده (۱) آیین‌نامه مالی شهرداری ها

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:11 | لینک  | 

اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:6 | لینک  | 

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه بیمه بیکاری شاغلان در شرکت ...

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:33 | لینک  | 

رای شماره 1528 هیات عمومی دیوان عدالت ادری با موضوع ممنوعیت اخذ عوارض 10درصد قیمت فروش از برندگان...

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:32 | لینک  | 

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سازمان بیمه سلامت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:46 | لینک  | 

قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:37 | لینک  | 

تصویب نامه در خصوص مصادیق کالاهای فرهنگی تبصره 14 قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:36 | لینک  | 

ایین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع ایثارگران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:34 | لینک  | 

مجموعه مدیریت خدمات کشوری

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

دستورالعمل حسابداری درامد انتقالی مصوب 1379

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:49 | لینک  | 

قابل توجه همکاران در خصوص بیمه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:46 | لینک  | 

رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:15 | لینک  |