دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

بخشنامه 1391 در خصوص تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:14 | لینک  | 

نظر رئیس مجلس در خصوص "اجازه به نهاد ریاست جمهوری برای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه ای"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:42 | لینک  | 

اصلاح ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع  تصویب نامه شماره 121606 / ت 48312 هـ مورخ92/7/1

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:41 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص فروش اموال غیر منقول

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:19 | لینک  | 

اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 20 قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:57 | لینک  | 

تفاهم نامه مشترک بین وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:4 | لینک  | 

پیش نویس اولیه نظام حسابداری بخش عمومی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:39 | لینک  | 

تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:25 | لینک  | 

لزوم بکارگیری امکانات جدید سامانه الکترونیکی مناقصات

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:19 | لینک  | 

بخشنامه به دانشگاه ها - مراکز و موسسات علمی آموزشی پژوهشی مشمول بند  (ب) ماده 20 قانون پنجم توسعه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:18 | لینک  | 

ملاحظه ذیل بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور به شماره 74335 مورخ 1/7/1393 ریاست جمهوری در خصوص اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابداری تعهدی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:43 | لینک  | 

مطابق ماده (4) دستورالعمل هزینه یابی فعالیت ها (ضمیمه شماره 1 بخشنامه بودجه سال 1394) صورتهای مالی بایستی بر اساس استانداردهای بخش عمومی تهیه و قیمت تمام شده فعالیتها نیز با تایید ذیحساب یا حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور انجام می پذیرد.

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:42 | لینک  | 

متن بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

 پیوست شماره ۱ ـ سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی برحسب امور و فصل

 پیوست شماره ۲ ـ برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

پیوست شماره ۳ ـ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه

پیوست شماره۴- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی شامل دستورالعمل‌های ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌یابی فعالیتها و طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها

ضمیمه۱ پیوست شماره۴- دستورالعمل هزینه‌یابی فعالیتها

ضمیمه۲ پیوست شماره۴- دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:57 | لینک  | 

اصلاح ماده 14 ایین نامه اجرایی بند(ط) تبصره 6 قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:48 | لینک  | 

دستورالعمل حسابداری دریافت و پرداخت وجوه حاصل از کاشناسی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:28 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:9 | لینک  | 

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 13:7 | لینک  | 

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی برای طرح های نیمه تمام وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

 به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (2) ردیف (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت «یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز» از قسمت اخیر بند «تحصیلات و معلومات» شرایط احراز مشاغل «حسابدار» و «مسئول خدمات مالی حذف شده است.

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

اصلاح مواد(۱۵)و(۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳)ماده(۱۳۹)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:51 | لینک  | 

اصلاح ردیف (۳) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

بخشنامه 84251/55 مورخ 25/05/1392 در خصوص انتقال وجه به حسابهای دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

شرايط تمديد صلاحيت شركتهاي مشاور و پيمانكار(نسخه 28/5/1393)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:17 | لینک  | 

پاسخ استعلام از مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه، درخصوص پرداخت حق عائله مندی زنان مجرد

پیوست

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:40 | لینک  | 

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۷۵۶۳۴/ت۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱، موضوع"مجوز استخدام 12000 نفر در سازمان امور مالیاتی"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:20 | لینک  | 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:53 | لینک  | 

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:52 | لینک  | 

بخشنامه خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه اعمال حساب طرحهای ملی استانی شده و سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی متمرکز که از خزانه معین استان وجوهی را دریافت نموده اند.

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:13 | لینک  | 

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:2 | لینک  |