دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:47 | لینک  | 

رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ88/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:29 | لینک  | 

رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:27 | لینک  | 

رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:23 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:31 | لینک  | 

بخشنامه 1391 در خصوص تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی های دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:14 | لینک  | 

نظر رئیس مجلس در خصوص "اجازه به نهاد ریاست جمهوری برای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه ای"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:42 | لینک  | 

اصلاح ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع  تصویب نامه شماره 121606 / ت 48312 هـ مورخ92/7/1

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:41 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص فروش اموال غیر منقول

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:19 | لینک  | 

اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 20 قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:57 | لینک  | 

تفاهم نامه مشترک بین وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:4 | لینک  | 

پیش نویس اولیه نظام حسابداری بخش عمومی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:39 | لینک  | 

تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:25 | لینک  | 

لزوم بکارگیری امکانات جدید سامانه الکترونیکی مناقصات

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:19 | لینک  | 

بخشنامه به دانشگاه ها - مراکز و موسسات علمی آموزشی پژوهشی مشمول بند  (ب) ماده 20 قانون پنجم توسعه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:18 | لینک  | 

ملاحظه ذیل بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور به شماره 74335 مورخ 1/7/1393 ریاست جمهوری در خصوص اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابداری تعهدی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:43 | لینک  | 

مطابق ماده (4) دستورالعمل هزینه یابی فعالیت ها (ضمیمه شماره 1 بخشنامه بودجه سال 1394) صورتهای مالی بایستی بر اساس استانداردهای بخش عمومی تهیه و قیمت تمام شده فعالیتها نیز با تایید ذیحساب یا حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور انجام می پذیرد.

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:42 | لینک  | 

متن بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

 پیوست شماره ۱ ـ سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمدهای عمومی برحسب امور و فصل

 پیوست شماره ۲ ـ برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

پیوست شماره ۳ ـ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه

پیوست شماره۴- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی شامل دستورالعمل‌های ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌یابی فعالیتها و طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها

ضمیمه۱ پیوست شماره۴- دستورالعمل هزینه‌یابی فعالیتها

ضمیمه۲ پیوست شماره۴- دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:57 | لینک  | 

اصلاح ماده 14 ایین نامه اجرایی بند(ط) تبصره 6 قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:48 | لینک  | 

دستورالعمل حسابداری دریافت و پرداخت وجوه حاصل از کاشناسی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:28 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:9 | لینک  | 

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 13:7 | لینک  | 

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی برای طرح های نیمه تمام وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

 به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (2) ردیف (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت «یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز» از قسمت اخیر بند «تحصیلات و معلومات» شرایط احراز مشاغل «حسابدار» و «مسئول خدمات مالی حذف شده است.

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

اصلاح مواد(۱۵)و(۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳)ماده(۱۳۹)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:51 | لینک  | 

اصلاح ردیف (۳) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

بخشنامه 84251/55 مورخ 25/05/1392 در خصوص انتقال وجه به حسابهای دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

شرايط تمديد صلاحيت شركتهاي مشاور و پيمانكار(نسخه 28/5/1393)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:17 | لینک  | 

پاسخ استعلام از مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه، درخصوص پرداخت حق عائله مندی زنان مجرد

پیوست

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:40 | لینک  | 

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۷۵۶۳۴/ت۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱، موضوع"مجوز استخدام 12000 نفر در سازمان امور مالیاتی"

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:20 | لینک  |