دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

 آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:25 | لینک  | 

آئین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:22 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:20 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:19 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده(۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:17 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:16 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:14 | لینک  | 

دستورالعمل نحوه شناسایی وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

صورتجلسه مشترک فی مابین دیوان محاسبات کشور و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

سياست‌هاي کلي «اقتصاد مقاومتي» ابلاغ شد؛رهبر انقلاب: اقتصاد مقاومتي؛ الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام و فرصت مناسبي براي تحقق حماسه اقتصادي خواهد شد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:59 | لینک  | 

دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شوراي اسلامي
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:20 | لینک  | 

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:41 | لینک  | 

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:47 | لینک  | 

بخشنامه معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوردرخصوص اصلاحیه نظام آموزش کارمندان ومدیران دستگاههای اجرایی
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:37 | لینک  | 

رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می‌باشد

رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دررابطه بااعتبارات پژوهشی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:56 | لینک  | 

رأی شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:58 | لینک  | 

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین اعضای شورای عالی کار

بخشنامه درخصوص برقراری فوق العاده ویژه،خبره وعالی

بخشنامه درخصوص ذخیره فنی درمان

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:58 | لینک  | 

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:44 | لینک  | 

بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشوردرخصوص نحوه محاسبه و مطالبه ماليات قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:6 | لینک  | 

نظریه مجلس شوراي اسلامی در خصوص تصويب نامه شماره 101959/ت/29403 مورخ 6/5/1392 هیات محترم وزیران موضوع ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:58 | لینک  | 

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:24 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته

رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:59 | لینک  | 

بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص پيشنهاد تخصيص اعتبار حوادث غير مترقبه

موافقت دیوان محاسبات کشوربااصلاح بند(5)دستورالعمل ماده75قانون محاسبات عمومی کشور

بخشنامه در خصوص مطالبات معوق شركتهاي هواپيمايي

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:9 | لینک  | 

تصویب‌نامه در خصوص سبد کالای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق)

آیین‌نامه اجرایی بند (۱ـ ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:58 | لینک  | 

طرح قانون محاسبات عمومی

مجموعه پرسش و پاسخ هاي متداول بخشنامه جبران تغيير قيمت ارز

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:14 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:27 | لینک  | 

رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:9 | لینک  | 

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:45 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهوربه کلیه دستگاههای اجرایی،موسسات وشرکتهای دولتی درخصوص پاسخ قانونی ومستندبه مراجع ودستگاههای نظارتی

لایحه بودجه سال1393کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:3 | لینک  |