دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

 نصاب معاملات سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:54 | لینک  | 

آئین نامه اجرایی تبصره 17 قانون بودجه 94 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:42 | لینک  | 

نحوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:56 | لینک  | 

ضوابط اجرایی قانون بودجه 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 13:1 | لینک  | 

ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:59 | لینک  | 

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:16 | لینک  | 

ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:26 | لینک  | 

مفاد مرتبط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تکالیف و وظایف اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:22 | لینک  | 

قانون بودجه 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:16 | لینک  | 

     قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:34 | لینک  | 

اعلام نظر در مورد قوانین و مقررات حاکم بر نحوه هزینه کرد اعتبارات فصل پنجم در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به طور عام و سازمان تبلیغات اسلامی به طور خاص

شناسه استعلام

پرسش

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:29 | لینک  | 

پاسخ استعلام در خصوص امکان انتصاب عاملین ذیحساب موضوع ماده (36) قانون محاسبات عمومی کشور از بین کارکنان غیر رسمی (قراردادی و پیمانی)

شناسه استعلام

پرسش

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:15 | لینک  | 

استعلام در خصوص ساز و کار اجرایی در اخذ مفاصا حساب از خزانه بابت طرحهای انتفاعی خاتمه یافته

شناسه

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:15 | لینک  | 

استعلام در خصوص امکان برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند(10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان تابعه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل در استانها در سامانه استعلامات بارگذاری شد

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:24 | لینک  | 

رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:44 | لینک  | 

شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

اولیه

اصلاحیه

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:44 | لینک  | 

استفاده از نظریه کارشناسان قوه قضاییه درتعیین بهای اراضی و املاک یا خسارت ناشی از بهره برداری دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

احتساب یا عدم احتساب تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده  (68) قانون مدیریت خدمات کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده 11 ضوابط اجرایی بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:10 | لینک  | 

رأی شماره ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:48 | لینک  | 

رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:47 | لینک  | 

رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می‌گردد

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:46 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:46 | لینک  | 

 ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:14 | لینک  | 

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:13 | لینک  | 

اصلاح ایین نامه اجرایی جزء  ب بند 78 قانون بودجه 1390 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:10 | لینک  | 

اصلاح ایین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه 1391

 

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:39 | لینک  | 

پاسخ سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات وجوه پرداختی به افراد بازنشسته

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:38 | لینک  | 

نسخه نهایی پیش نویس نظام حسابداری به همراه اصلاحات مربوط

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:56 | لینک  |