دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

الحاقیه به تبصره های مواد 7 و 12 از ایین نامه های اجرایی قوانین بودجه 93 و 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:0 | لینک  | 

ایین نامه اجرایی بند د تبصره 10 بودجه 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:50 | لینک  | 

ایین نامه اجرایی ماده 4 قانون رفع موانع تولید

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:49 | لینک  | 

ایین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:48 | لینک  | 

بخشنامه دیوان محاسبات در خصوص مدیریت حسابهای بانکی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:21 | لینک  | 

دستورالعمل اجرایی ماده واحده قانون اصلاحی تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:29 | لینک  | 

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:24 | لینک  | 

اصلاح جزء (د) بند (2) برنامه جامع بهره وری کشور (تصویب نامه شماره 103575/ت52501هـ مورخ 10/8/1394 هیأت وزیران)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:10 | لینک  | 

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي ويرايش سوم (سال 1394)

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:8 | لینک  | 

اصلاح ائین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه 94

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:7 | لینک  | 

اصلاح ائین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:5 | لینک  | 

رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:0 | لینک  | 

رای شماره 282 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 10:59 | لینک  | 

حق بيمه قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 12:17 | لینک  | 

ایین نامه اجرایی تبصره 29 قانون بودجه 1394 کل کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 12:8 | لینک  | 

دستورالعمل شماره 142600 مورخ 4/7/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راجع به شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده به بخش غیر دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:44 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص ارسال اطلاعات لازم در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وماده (2) آیین نامه اجرایی آن

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:42 | لینک  | 

بدهی شرکت ساماندهان فروز

بدهی شرکت کاوه بتون

بدهی شرکت مهندسی طراحان شهری آفتاب اسپادانا

بدهی شرکت اهنکوب، ماهوران نصب، چکاد لوله گستر، تکنو بویلر

بدهی شرکت ایران تومل

بدهی شرکت ساختمان ژیان

بدهی شرکت کهن گاز هفشجان

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 11:4 | لینک  | 

اصلاح مواد 18 و 22 ضوابط اجرایی قانون بودجه 93

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:33 | لینک  | 

ائین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:7 | لینک  | 

بخشنامه در خصوص انضباط مالی دولت مبنی بر تعیین میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:1 | لینک  | 

قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:53 | لینک  | 

فرم های مشترک بانکی مخصوص افتتاح یا تغییر امضاء حسابهای دولتی

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:46 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:11 | لینک  | 

آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:10 | لینک  | 

اصلاحیه ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون محاسبات

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:9 | لینک  | 

بخشنامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:8 | لینک  | 

 فرم های مربوط به صورت مجلس تحويل و تحول سوابق ذيحسابي

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 7:59 | لینک  | 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 8:26 | لینک  | 

دستورالعمل اسناد خزانه اسلامی برای اعتبارات قبل از سال 1394

نوشته شده توسط حسابرس  در ساعت 9:50 | لینک  |